de feldenkrais methode

Deze methode werd ontwikkeld door Moshe Feldenkrais en wordt nu wereldwijd toegepast en verspreid via een netwerk van leraars. Zelf ben ik opgeleid door één van zijn naaste medewerksters Myriam Pfeffer.

Aan de hand van een artikel dat verscheen in het tijdschrift ‘Goed Gevoel’ kan je ontdekken wat de Feldenkrais methode inhoudt. De tekst werd geschreven door Sofie De Niet, de foto’s zijn van Ellen Goovaerts. Je kan het volledige artikel hier downloaden.

Feldenkrais
Herprogrammeer je lichaamartikel goed gevoel
Zitten, wandelen, lopen… We bewegen non-stop. Toch hebben we behoorlijk wat (slechte) gewoonten, waardoor ons lichaam schade kan oplopen. Gelukkig ontdekt het met Feldenkrais een heel nieuw bewegingsrepertoire!

WAT IS HET?
Zelf noemde grondlegger Moshe Feldenkrais zijn methode géén therapie, wel een organisch leerproces. ‘Organisch’ omdat de aangereikte bewegingen ontspannend werken en trouw blijven aan de natuur van je lichaam. Een ‘leerproces’ omdat de sessies je meer bewegingsmogelijkheden aanreiken. Geen overbodige luxe, zo blijkt. Kinesist Bart Denys: ‘De mens wordt enorm prematuur geboren, zeker in vergelijking met andere dieren. Een paard bijvoorbeeld, kan al meteen na de geboorte met de kudde mee galopperen. En op twee jaar tijd is het helemaal zelfstandig. Bij de mens duurt dat niet alleen langer, we hangen ook meer af van anderen. Zo hebben de omgeving en de levenswijze van onze ouders een grote invloed op ons ontwikkelingsproces. Doorheen ons groeiproces creëren we een aantal gewoonten. Toch kom je in de problemen als je een kwetsuur oploopt of met stress te maken krijgt. Met een pijnlijke knie of onderrug bijvoorbeeld, functioneert het systeem niet meer optimaal. Bovendien is het ongezond om je spieren en gewrichten altijd op dezelfde manier te gebruiken. Omdat je niet alle bewegingsmogelijkheden toepast, gaat slijtage opduiken, of raak je vastgeroest in slechte gewoonten.’

Feldenkrais leert je lichaam verscheidene bewegingsvormen aan. Bart: ‘Het groeiproces van in de baarmoeder tot de volwassenheid (en langer) is een ontwikkeling van het zenuwstelsel. Moshe Feldenkrais zag in dat je met beweging kan inspelen op dat proces. De methode gaat het lichaam helemaal herprogrammeren, en de sleutels daartoe zijn de bewegingen die we allemaal maken in onze evolutie van baby tot volwassene.’

WAAR HALEN ZE HET?moshe01
De grondlegger van de methode is Dr. Moshe Feldenkrais (1904 – 1984). Deze Russische jood was een enthousiast sportbeoefenaar. In 1929 liep hij tijdens een partijtje voetbal een zwaar knieletsel op, iets dat hem doorheen de jaren bleef achtervolgen. Feldenkrais besloot zijn genezing zelf in handen te nemen. Zo ontdekte Moshe hoe je beter kan functioneren en leerde hij op een nieuwe, pijnloze manier lopen. In 1949 beschreef hij zijn methode voor het eerst in het boek ‘Body and Mature Behavior’. In totaal zal Feldenkrais zo’n 40 jaar lang experimenteren en groeit de Feldenkraismethode uit tot een mengeling van oosterse gevechtskunsten, fysica, mechanica, elektrotechniek, anatomie en gedragsfysiologie, en wel in twee vormen. Allereerst heb je de groepslessen of ‘Awareness Through Movement’, eenvoudige en speelse bewegingsmeditaties met verbale instructies. Daarnaast kan je voor de individuele vorm kiezen, ‘Functional Integration’. Hier leert je lichaam nieuwe bewegingswijzen via subtiele aanrakingen en zachte manipulaties.

WAT BELOOFT HET?
Met Feldenkrais kom je los uit vastgeroeste (en slechte) bewegingsgewoonten. Na een sessie voel je je lichter, meer ontspannen en soepel, en krijg je een betere houding. Ook bij lichaamsletsels of klachten doet deze methode heel wat goeds. Immers, als de manier van functioneren en bewegen verbetert, gaan ook zulke problemen stilaan verdwijnen.

VOOR WIE IS HET?
Bart: ‘Ik pas Feldenkrais veel toe voor mensen met lichamelijke klachten, zoals rug- en nekpijn. Ook muzikanten komen langs. Hoe fijn hun zenuwstelsel ook afgestemd is, sommige muziekpassages kunnen ze maar niet de baas. Dan doe ik bewegingsexploraties met instrumenten. Net zo begeleid ik sporters in een kwaliteitsverhoging van hun beweging. Daarnaast gaan vele oefeningen om ergonomie en is iedereen die optimaal wil bewegen welkom.’

VOOR WIE IS HET NIET?
De Feldenkraismethode is gebaseerd op de natuur van mensen, en daardoor wordt niemand uitgesloten. Bart: ‘Zelfs bij personen met een grondig verstoord zenuwstelsel (MS-patiënten bijvoorbeeld, of slachtoffers van verkeersongevallen), bewijst de methode zijn nut. We gaan ontdekken hoe hun zenuwstelsel functioneert en hen zo herprogrammeren.’

WIE MAG HET GEVEN?
De ‘International Feldenkrais Federation’ waakt over de kwaliteit van de opleidingen. Wil je jezelf Feldenkrais- practitioner noemen, dan moet je net als Bart een vierjarige, gecertificeerde opleiding volgen.

>> lees hier verder wat Sofie er zelf van vond