Ik ben al enkele jaren bezig met koudetrainingen en stel mezelf regelmatig bloot aan koud water in allerlei versies, gaande van een koude douche tot een ijsbad of een duik in winters water. Behalve dat ik het prettig vind (misschien ben ik wel gek?) brengt het me heel wat voordelen, zowel fysiek als mentaal.

Fysiek ervaar ik meer innerlijk vuur, levenskracht, vitaliteit, sterkere immuniteit en een algemeen gevoel van welbehagen, zowel kort na de blootstelling aan kou als op langere termijn. Mentaal brengt kou me onmiddellijk bij stilte, er is geen plaats meer voor gedachten, de focus wordt direct in het nu getrokken. Door de krachtige sensaties in mijn lichaam ervaar ik ook een soort instant geluksgevoel omdat ik ‘voel dat ik voluit leef’.

Onlangs kreeg de griep mij toch te pakken. Ik kreeg van enkele mensen de vraag of ik op zo’n moment ook de kou opzoek.

Met mijn lijf in volle koortstreactie was ik niet geneigd de kou op te zoeken. Ik koos ervoor om het vuur van de koorts te laten werken om de virussen te vernietigen.  Naar het einde toe, als de koorst al behoorlijk gezakt was startte ik wel opnieuw met wisseldouches en koud afdouchen.

Bij het inzetten van oefeningen, technieken of methodes zoals deze is het belangrijk dat je contact blijft houden met je gevoel én je gezond verstand. Op social media vind je allerlei advies en zowat iedereen kan zich voordoen als een gezondheidsgoeroe… dus daar kan je niet op voortgaan.

Als ik de kou opzoek, dan ga ik niet op zoek naar extremen. Ik observeer eerst mijn lichaam en de algemene toestand waarin ik me bevind. Als ik bvb al heel moe ben, lange dagen heb gemaakt, veel heb getraind, dan ben ik eerder voorzichtig met te intense kou of te lange blootstelling. Als ik daarentegen vol energie ben, eerder wat frustratie en onrust voel, dan kan iets extremere kou me juist helpen om te centeren en terug bij mijn innerlijke kracht te komen.

Bovendien is ‘ontspanning’ een belangrijke sleutel. Bij blootstelling aan kou gebruik ik mijn focus om helemaal te kunnen ontspannen, me over te geven aan de kracht van mijn lijf die precies weet hoe om te gaan met de situatie. Door die ontspanning kan een maximum aan energie vrijkomen. Vind je die ontspanning niet of blijf je te lang en verlies je daardoor de ontspanning, dan is de kans groot dat je niet alle benefits van de blootstelling aan kou zal oogsten.

Voel je weerstand tegen koude? Mogelijks is die terecht!
Het is zeker zo dat niet iedereen baat heeft bij extremere blootstelling aan koude. Waar ik wel van onvertuigd ben is dat iedereen baat kan hebben bij het zichzelf blootstellen aan temperatuursverschillen. Als je lichaam al ‘schrikt’ van een lauwe douche, dan kan je leren ontspannen in die reactie. En dat zal al een voordelig effect hebben.

Beter zo, dan dat je iemand bent met wat tekort aan energie die tegen beter weten in zichzelf langer blootstelt aan extreme kou in de hoop er beter van te worden. Veel hangt af van je constitutie en daar wordt in heel wat advies te weinig rekening mee gehouden!

Mocht je hier vragen over hebben, stel ze dan gerust hieronder!