Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor een goede werking van het zenuwstelsel.

Al wie last heeft van langdurige vermoeidheid, problemen met concentratie en geheugen, gevoelsstoornissen en krachtverlies in de ledematen, verminderde psychische weerstand zou zo snel mogelijk moeten checken hoe het staat met de vitamine B12 levels in het lichaam.

 

Het meten van B12 in je lichaam

Het probleem ligt hem nu net in het meten van het B12 gehalte in het lichaam. Gewoonlijk wordt dat gedaan via een bloedanalyse. Enerzijds zijn de normen die gehanteerd worden te laag, anderzijds betekent een voldoende hoge waarde in het bloed niet noodzakelijk dat er op cellulair niveau voldoende actieve B12  aanwezig is. En dit laatste is tot op heden niet meetbaar.

Daarnaast zijn er nog een aantal factoren waarmee rekening moet gehouden worden. Voor een volledig gedetailleerd overzicht van de te volgen weg om een zo correct mogelijke diagnose te stellen zie http://www.menssana.nu/pages/nl/vitamine-b12-tekort-nieuw/diagnostiek.php.

Samenvattend kunnen we stellen dat een simpele bepaling van vitamine B12 en Foliumzuur in het bloed heel erg richtinggevend zijn, mits je maar de nieuwe bijgestelde normaalwaardes en criteria hanteert.

Foliumzuur en Vit B12 zijn als broer en zus. Bij een te laag foliumzuurgehalte enkel foliumzuur aanvullen kan een vitB12 tekort verbergen in het bloed. Dus bij verhoogde foliumzuurgehaltes in het bloed, is de Vit B12 meting onbetrouwbaar.

Een correcte ondergrens voor B12 in het bloed is 300 pmol/L (en niet 140 zoals in sommige gevallen), en zelfs als je waarden rond de 400 liggen is er nog een kans dat je met een tekort te kampen hebt. De normale foliumzuurwaarden liggen tussen 6 en 25nmol/L.

Als je waarden te laag zijn (of ooit te laag geweest zijn) en/of je hebt duidelijk last van een aantal van de symptomen die in dit artikel beschreven staan dan is behandeling aangewezen. Als de behandeling een positieve invloed heeft op je klachten, dan mag je er bijna zeker van zijn dat je een tekort aan B12 op celniveau had. Eens dat zo is geweest is het noodzakelijk om de behandeling levenslang verder te zetten of in ieder geval de behandeling te hervatten op het ogenblik dat de klachten terugkeren.

 

Heb je een vermoeden van B12 tekort dan kun je dit doen om

Op de site van Dr Chandy (UK), die al meer dan 40 jaar met deze materie bezig is, is een zelftest te vinden (in het Engels) waarbij je aan de hand van je symptomen de kans dat je B12 levels te laag zijn kan inschatten. (>klik hier om doorverwezen te worden naar zijn site)

of via de zelftest op de pagina van Dr Hans Reijnen
http://www.menssana.nu/pages/nl/vitamine-b12-tekort-nieuw/zelfhulp-pagina.php

 

Vitamine B12 tekort behandelen

Elke mens met een vitamine B12 tekort dient drie componenten aangeboden te krijgen in de vorm van zuigtabletten:

 1. Methylcobalamine (MB12)
 2. Adenosylcobalamine (AB12)
 3. Foliumzuur (FZ)

zuigtabletten zijn bvb te verkrijgen via http://www.vitamineb12nu.nl

Volgens Dr Reijnen zijn injecties enkel nodig indien zuigtabletten niet voldoende werken.

Injecties in BE en NL enkel met Hydroxocobalamine en Cyanocobalamine, en deze vormen worden minder makkelijk omgezet in opneembare (methyl- of adenosyl-) cobalamine. Hydroxocobalamine wordt makkelijker opgenomen dan Cyanocobalamine.

 

En wat met Vit B12 uit voeding?

Er zijn nauwelijks natuurlijk voorkomende bioactieve vormen van vitamine B12 uit plantaardige bronnen.

 • Rijke bronnen zijn dierlijke voedingsmiddelen zoals melk, melkproducten, vlees en vleeswaren en eieren. De vitamine B12 in schapenvlees, kippenvlees en vis wordt even goed opgenomen als kristallijne vitamine B12 als supplement. De vitamine B12 in eieren wordt echter slecht opgenomen vanwege de aanwezigheid van vitamine B12 bindende eiwitten in eiwit en eierdooier. Toen er nog geen B12-supplementen bestonden werd lever of leverextract gebruikt bij mensen met een B12-tekort.
 • Meer dan de helft van de algen en wieren bevat vitamine B12, waarschijnlijk door in symbiose te leven met B12-producerende bacteriën. Een bepaalde soort eetbare Japanse zeewier (nori) bevat zelfs evenveel vitamine B12 als lever en heeft voorkomen dat vitamine B12-deficiëntie optrad bij veganisten.
 • Sommige plantaardige voedingsmiddelen bevatten toegevoegde vitamine B12, zoals Marmite en diverse producten voor vegetariërs en veganisten. In de Verenigde Staten zijn ontbijtgranen waaraan B-vitaminen zijn toegevoegd een belangrijke bron van vitamine B12.
 • In sommige voedingsmiddelen die besmet zijn met of gefermenteerd zijn door bacteriën, bijvoorbeeld groene thee, tempé en Thaise vissaus, is vitamine B12 gevonden, hoewel die een lage affiniteit heeft met intrinsieke factor, waardoor hij slecht geabsorbeerd wordt.
 • Soms wordt beweerd dat gist of gistextracten B12 bevatten maar dat is niet het geval. Veel B12-pillen zijn gemaakt van gist waarin kunstmatig B12 is toegevoegd. Pure gist bevat van nature echter geen B12.

De biologische beschikbaarheid van vitamine B12 bij de mens hangt af van het gastrointestinale absorptievermogen van een individu. Zoals eerder uiteengezet, is de vitamine B12-absorptie complex en verandert in negatieve zin met stijgende leeftijd. Meestal wordt ervan uitgegaan dat 1,5 tot 2,0 microgram synthetische vitamine B12 de cobalamine-receptoren in het ileum verzadigt, maar andere studies hebben een hogere absorptiegraad gevonden.

Belangrijke opmerking bij niet dierlijke bronnen van B12: het is niet omdat er een B12-achtige stof wordt gevonden dat die ook daadwerkelijk in bruikbare vorm aanwezig is of dat ons lichaam het kan opnemen.

 

Oorzaken van Vit B12 tekort

 1. Onvoldoende aanbod van vitamine B12
  1. Vegetariërs
  2. Veganisten
  3. Macrobioten
  4. Alcoholisten
  5. Armoede (mensen die beneden het bestaansminimum leven)
 2. Onvoldoende opname van vit.B12 door maag-darmproblematiek
  1. Chronisch atrofische gastritis (hoge leeftijd)
  2. Achloorhydrie (te lage zuurproductie in maag)
  3. Overgroei Helicobacter pylori (twaalfvingerige darm), en parasieten                (vislintworm/diphyllobothrium latum en giardia lamblia)
  4. Chronische darmontstekingen
   • Colitis ulcerosa
   • M.Crohn
   • Coeliakie (glutenintolerantie)
   • Voedselallergieën
   • Leaky gut syndrome
   • Auto-immuunaandoeningen
   Auto-antistoffen tegen parietaalcel
   Auto-antistoffen tegen de intrinsic factor
 3. Lever- en/of Pancreas problemen
  1. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)
  2. Chronische lever problemen
   • Levercirrose (na alcoholmisbruik)
   • Leverstenen
 4. Aangeboren afwijkingen van het B12 metabolisme (zeldzaam)
  1. Erfelijke foliumzuur malabsorptie (zichtbaar 1e levensjaar)
  2. Glutamaat FTDC tekort
  3. Ernstig MTHFR tekort
  4. Erfelijk tekort aan Intrinsic Factor (openbaart zich meestal voor 5 jr)
  5. Erfelijk tekort aan Transcobalamines
 5. Na operaties aan maag of darmen
  1. Partiële gastrectomie (vroeger bij maagzweren)
  2. Bypass operaties (ernstige obesitas)
 6. Interactie door reguliere medicatie of Intoxicatie
  1. Biguaniden (Metformine, e.a),
  2. H2 receptor antagonisten (Zantac, Tagamet, Axid, Pepcid)
  3. Protonpompremmers (Omeprazol, Nexium)
  4. Antacida (Maalox, Mylanta)
  5. Anti-epileptica
  6. Cholestrolverlagers (Questran)
  7. Colchicine (Jicht)
  8. Orale Anti Conceptie (OAC, de pil)
  9. Neomycine (antibioticum)
  10. Roken
  11. Gebruik van lachgas als anaestheticum(N2O)Bron van oorzaak 6: Is het misschien vitamine B12 tekort? Een epidemie van misdiagnoses, van Sally M. Pacholok & Jeffrey M. Stuart, UitgeverijAnkh Hermes, 2011, ISBN:978-90-202-490-2

 

Voor wie zich nog meer wil verdiepen volgt extra informatie hieronder 🙂

Diepgaander overzicht van de functies van B12 of cobalamine

 • DNA synthese: vooral in snel delende cellen zoals rode bloedcellen, of het epitheel van de darm komt dit sneller tot uiting
 • energieproductie op celniveau
 • synthese van purines en pyrimidines (spelen belangrijke rol in DNA, in energiehuishouding van de cel, kunnen functioneren als neurotransmitters)
 • vorming van myeline
 • Methylcobalamine is cofactor in het enzym L-methyl-malonyl-CoA mutase. Het is een defect in deze reactie en de daaropvolgende accumulatie van methylmalonyl CoA die verantwoordelijk wordt geacht voor de neurologische effecten van vitamine B12-deficiëntie.
 • Methylcorrinoïdes, waaronder methylcobalamine, zijn cofactoren van enzymen in de kooldioxidebinding door anaerobe acetaatvormende bacteriën en methaanvormende archaea
 • Cobalamines zijn cofactoren van enzymen in anaerobe sulfaatreducerende bacteriën die in staat zijn om alifatische en aromatische gechloreerde koolwaterstoffen om te zetten.

Pernicieuse Anemie of ziekte van Addison Biermer

In de klassieke geneeskunde wordt Vit B12 tekort Pernicieuse Anemie of ook wel de ziekte van Addison Biermer genoemd. Bij aanvang vormt het tekort aan B12 slechts periodiek voor problemen, vooral bij ongewoon belastende momenten (vb zwangerschap, extreme stress,…)

Bij B12 tekort:

 • verstoring aanmaak hemoglobine (zuurstoftransport – koolzuurtransport in bloed)
 • Als het langer aanhoudt:
  • algemene malaise
  • haaruitval (scalp en/of wenkbrauwen)
  • cognitieve hersenfunctiestoornissen (concentratiezwakte, geheugenzwakte en woordvindingsproblemen)
  • slechtere prestaties (school of werk)
  • steeds terugkerende zweertjes in de mond (aphten)
  • bloedend en/of terugtrekkend tandvlees (parodontitis)
  • dunne, slappe, breekbare nagels
  • slechte eetlust
  • gewichtsverlies (cachexie)
  • depressiviteit
 • progressieve beschadiging van de myelineschede van de zenuwen
  • gevoelsstoornissen en prikkelingen
  • doofheid
  • geleidelijk toenemend krachtverlies
  • verlammingen kunnen geleidelijk aan erger worden
 • door toenemende verstoring in het zenuwstelsel en de slijmvliezen
  • verminderd gehoor
  • verminderde geur
  • verminderde smaak
  • problemen bij zien (accomodatiezwakte)
  • neurogene blaasklachten (incontinentie of net retentie)
  • voorbijgaande ontsteking van de oogzenuw (voorbijgaande blindheid)
 • psychiatrische klachten
  • gedragsstoornissen (zowel geremde als geagiteerde toestanden)
  • stemmingsstoornissen (depressie)
  • persoonsvervlakking
  • overmatige angst
  • psychotische toestanden
 • Gynaecologische klachten
  • Menstruatieklachten
  • Onregelmatige cyclus
  • Verlaagde vruchtbaarheid tot onvruchtbaarheid
  • (herhaalde) miskramen
  • dermoidcyste (goedaardige tumor met elementen van een verloren tweelinghelft)
  • teratoom (kwaadaardige tumor met elementen van een verloren tweelinghelft)

Al het bovenstaande is terug te vinden binnen de klassieke medische wetenschap.

 

Aangevulde ziektebeeld naar Dokter Hans Reijnen
zie http://www.menssana.nu voor meer info

Vitamine B12 speelt een centrale rol in het menselijk lichaam waarvan de hoofdterreinen zich laten rubriceren onder de volgende functies van B12.
B12 is nodig voor:

 • Een normale celdeling en DNA replicatie, een tekort komt het eerst tot uiting in de weefsels waarvan de cellen zich het snelst vermenigvuldigen zoals de slijmvliezen en het beenmerg. Dit leidt naast de reeds eerder vermelde symptomen o.a. ook tot een te gladde of zwerende tong, maag en darmslijmvliesontstekingen en tot een verminderde aanmaak van rode (anemie) en witte bloedcellen. Door dit laatste wordt de afweer tegen infectieziekten minder (verlaagde weerstand) en wordt de kans op het krijgen van kanker groter.
 • Een normale stofwisseling in de darm, een tekort kan tot uiting komen in de symptomen: misselijkheid, diarree, verlaagde eetlust, gewichtsverlies, moeheid, slechter slapen.
 • Het normaal functioneren van zowel het perifere zenuwstelsel als het centrale zenuwstelsel, ik kom er in de dagelijkse praktijk steeds meer achter dat B12 tekort niet alleen de grote zenuwen naar armen en benen (en de overige uiteinden van het lichaam) aantast maar dat het wel degelijk ook de hersenen zelf ernstig kan beschadigen. Zo kan dit ook leiden tot: groei en ontwikkelingsproblemen bij zowel de nog ongeboren kinderen als pasgeborenen en kinderen die volop in de groei zijn.
  groeistoornis
  • ontwikkelingsachterstand
  • opvoedings- en leermoeilijkheden
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • ADHD – ADD
  • Autisme en aan autisme verwante aandoeningen
  • Incarnatieproblematiek (niet goed geaard zijn)
  • Dementie

een overzicht van diagnosen waaronder een vitamine B12 tekort schuil kan gaan:
Multiple Sclerose, ALS, Polyneuropathie, M.Alzheimer, Dementie, Autisme, Depressie, Psychose, Schizofrenie, ADHD, PDD-NOS, Syndroom van Asperger, Chronische vermoeidheid, Falende afweer, alle Auto-immuunziekten, Reuma, Colitis ulcerosa, M.Crohn, Hypothyreoidie, Exocriene Pancreas Insufficiëntie, Homocysteïnaemie, Angina pectoris/ Coronairziekte, Psycho-motore retardatie, elke vorm van Kanker, Ernstig atopisch syndroom (allergieën), Burn-out (die niet herstelt), Whiplash Injury (niet herstellend), Bekkeninstabiliteit, Post Viraal Syndroom (b.v. na Pfeiffer), slecht genezende M. Lyme (Borrelia) of Q-koorts (Coxiella), Candida syndroom, Lekkende darm syndroom, Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Subfertiliteit/Infertiliteit, Recidiverende miskramen.